Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Regulamin-konkursu na FB
REGULAMIN KONKURSU urodzinowego marki beautyblender:
 
§1
 
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu na fanpejdżu marki Beautyblender w Polsce. 
 
§2
 
Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma BeautyStore, wyłączny dystrybutor marki
beautyblender, ul. Wysłoucha 42a, 52-433 Wrocław, NIP 8942448897, Regon: 021641719 (zwany
dalej Organizatorem).
 
§3
 
Zgłoszenie konkursowe przyjmowane są od 24-26.04.2017 (włącznie).
 
§4
 
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych.
 
2. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod
warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 
§5
 
1. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędna jest rejestracja w portalu internetowym http://
www.facebook.com/ .
 
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy pozostawić w komentarzu odpowiedź na pytanie: 
 
 
„Które urodziny w 2017 r. świętuje marka Beautyblender?”
 
§6
 
1. Spośród wszystkich zgłoszeń zostaną wybrani 2 zwycięzcy, z których każdy otrzyma nagrodę w
postaci zestawu gąbek beautyblender widocznych na zdjęciu w poście konkursowym.
 
2. Zwycięzców wyłoni jury Organizatora.
 
3. Wyniki zostaną opublikowane na  http://www.facebook.com/beautyblenderPolska dnia 27.04.2017
 
§7
 
Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne ani na ich równowartość pieniężną.
 
Nagrody zostaną wysłane do zwycięzców w terminie maksymalnie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia
wyników konkursu. Organizator wyraża zgodę jedynie na wysyłkę na terytorium Polski.
 
§8
 
W przypadku wygrania Nagrody przez osobę nie mającą pełnej zdolności do czynności prawnych, w
jej imieniu Nagrodę odbiera jej przedstawiciel ustawowy.
 
§9
 
1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby
Konkursu oraz w celach marketingowych przez Organizatora.
 
2. Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, 926 ze zm.), podanie danych jest dobrowolne,
a ponadto Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania.
 
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na to, że w przypadku wygrania przez nich Nagrody ich imiona
oraz nazwiska zostaną opublikowane na stronach portalu Facebook.
 
§10
 
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z
przepisami przeprowadzenia Konkursu.
 
§11
 
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem
www.beautyblender.net.pl/regulamin-konkursu.

summerfling

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Click Shop | Hosting home.pl